Manege / Ruiterschool W-Stables

Volgende ponydag

??/??/2020

 

w-stables vzw
polderstraat 75
2990 wuustwezel

info#w-stables.be

Belfius

Iban BE98068894191493


 

  REGLEMENTEN W-STABLES vzw

   

  1. W-stables is een vzw en ieder die ons meermaals bezoekt dient dan ook lid te zijn van deze vzw.
  2. W-Stables vzw is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, u kan u via uw of onze verzekering een polis lichamelijke ongevallen afsluiten.
  3. Het dragen van een tok is verplicht voor onze ruiters!
  4. Het is niet toegelaten drank of voeding welke niet in de kantine is aangekocht te consumeren op het terrein.
  5. In de kantine is er geen bediening voorzien drank en eten dient u zelf af te halen.
  6. Enkel de ruiters mogen zich in de stallen begeven om hun paard te gaan halen!!!!!
  7. De staldeur moet steeds volledig geopend of gesloten zijn (veiligheid van het paard)
  8. Bij het begeleiden van het paard wordt steeds gebruik gemaakt van een halster en touw.
  9. De begeleider gaat steeds het paard vooraf in de stal en laat het er niet in rennen.
  10. De poetsplaats wordt steeds netjes achtergelaten.
  11. Poetsgerief, halsters en zwepen worden na gebruik terug op hun plaats gezet
  12. De paarden worden op een deftige manier behandeld
  13. Paarden mogen enkel van en naar de weide worden gebracht mits toelating.
  14. In de stallen wordt niet gelopen of lawaai gemaakt,de stallen zijn geen speelplaats – respecteer de rust van de paardjes!
  15. Het is niet toegelaten paarden los te laten in de rijpiste
  16. Het is niet toegelaten op de omheining van de rijpiste te gaan zitten of te klimmen.
  17. In en rond de piste wordt er niet geroepen en worden andere ruiters met respect behandeld, de les wordt enkel gegeven door de lesgever in de piste niet door de toeschouwers.
  18. Een privéles duurt 30 minuten een groepsles (min 3 ruiters)  60 minuten (in- en uitstappen inbegrepen), indien minder dan drie ruiters duurt een groepsles 30 minuten.
  19. Wanneer de ruiter de les voortijdig wenst te beëindigen dient deze volledig betaald te worden.
  20. Ruiters dienen minstens een kwartier voor de les aanwezig te zijn om hun paard te poetsen en te zadelen.
  21. We houden alles netjes papiertjes in de vuilnisbakken, sigarettenpeuken in een asbak en leeggoed brengen we terug naar de kantine!
  22. We respecteren de buren en zorgen voor geen geluidsoverlast bij het vertrekken.
  23. Ruiters kunnen hun tok en laarzen op de manege laten, dit op eigen verantwoordelijkheid!
  24. Abonnementen dienen voor aanvang kwartaal betaald.
  25. Lessen welke niet 24 uur op voorhand per e-mail afgemeld worden aangerekend!
  26. Indien lessen onverwacht niet kunnen doorgaan wegens extreem slecht weer waarbij gevaar voor ruiter en paard zal dit verwittigd worden op onze website en facebookpagina – hier zal u geen persoonlijk bericht van ontvangen. Deze lessen worden steeds terugbetaald.
  27. Ruiters die los wensen te betalen dienen voor aanvang van de les zich aan te melden in de kantine.de
  28. Het is niet toegelaten poetsgerief te gebruiken welke u ook elders gebruikt – dit om infecties te voorkomen!!!
  29. W-stables neemt tijdens bepaalde evenementen foto’s welke ze kunnen gebruiken op hun website,facebookpagina of projectie in de kantine.
  30. Er zal steeds de laatste versie van het reglement ter beschikking zijn in de kantine.rijlessen